Dit is onze

Disclaimer

Afbeelding van De Eekhoorn

Disclaimer

De content op deeekhoorn.com wordt verstrekt onder voorbehoud van rechten. Eventuele fouten in vorm, beeld en inhoud zijn voorbehouden. Aan de inhoud en samenstelling van deeekhoorn.com is zorg en aandacht besteed. Noch De Eekhoorn Woodworkings BV noch de webshopontwikkelaar /webmaster aanvaarden aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout in de samenstelling of inhoud van deeekhoorn.com. De content op deeekhoorn.com is dynamisch en wordt regelmatig gewijzigd zonder voorafgaande mededeling onzerzijds. Onze inspanningen zijn gericht op fulltime beschikbaarheid van deeekhoorn.com. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit eventuele tijdelijke non-beschikbaarheid van deeekhoorn.com. Zonder voorafgaande toestemming van De Eekhoorn Woodworkings BV is elke vorm van herpublicatie van (delen van) de inhoud van deeekhoorn.com verboden.